LINK נצר

Dec
24

ברמה הניהולית

שיתוף המנהל במידע במחלקת הרכב חייב להיות מרוכז ומעובד ברמה של גרפים וחריגים. המנהל צריך לראות את ה”לפני” וה”אחרי” כדי לנתח מגמות, ויש לתת לו כלים לניהול ופיקוח על תקציב.

לשם כך, פותחה בנצר תת מערכת שנקראת נצר EXECUTIVE כמערכת BI (תבונה עסקית) למנהל.

מערכת זו מאפשרת למנהל במסך אחד לראות מספר גרפים ודוחות סטטיסטיים עם יכולת לרדת לפרטים ולנתח כל נתון.
בין הנתונים המוצגים ניתן לראות:

-         עוגת חלוקת הוצאות הרכב לפי מחלקות.

-         ניתוח עלות לק”מ לכל סוג רכב בצי.

-         גרף חודשי של הוצאות רכב בפועל מול תקציב.

-         ניתוח העלויות לפי סעיפי הוצאה.

-         גרף עליה או ירידה במספר תאונות לאורך תקופה ועוד.

כל גרף ניתן לשנות לטווח תקופה ולהפכו לטבלת נתונים.


ברוכים הבאים לאיתם מערכות

איתם מתגאה ב-37 שנות יצירה ושרות לשוק הרכב וההובלה בארץ צוות התמיכה המקצועי ופתרונות התוכנה מחזית הטכנולוגיה, מביאים למאות לקוחות מרוצים פתרונות מושלמים לניהול כולל של כל צרכי המידע בענף הרכב.

מאמרים אחרונים