MY נצר

Dec
24

ברמה הפרטנית – הנהג

כאן נמצא הכסף הגדול !

– הנהג שולט בהוצאות הרכב שלו לכן יש לנקוט בדרך מיוחדת: העמד לנהג תקציב כספי ברכישה ובשימוש יידע אותו בזמן אמיתי בהוצאות ובחריגים

- ספק לו כלים לניתוח ומוטיבציה לחסוך (למשל ע”י השוואת ההוצאות של הרכב שלו לרכבים מאותו סוג או לעובדים מאותו איזור מגורים)

סייע לו בתקשורת מול מחלקת התחבורה ושכלל את רמת השרות שהוא מקבל כדי להעלות את רמת שביעות הרצון שלו ורצונו להתגייס למאמץ המשותף.

- לשם כך פותחה מערכת נצר MY אשר מפיצה מידע מפורט לכל מחזיק רכב דרך הפורטל הארגוני ומאפשרת לו להיות מעודכן בהוצאותיו ולדווח ישירות למערכת על בקשותיו לטיפול, אירועים או העברות רכב שבאחריותו.

המערכת פותחה כך שלכל משתמש תהיה רמת הרשאות שונה וכל מנהל תחבורה יוכל לקבוע מה יראה או יעשה כל נהג דרך התוכנה.

המערכת כוללת דוח דלק, דוח טיפולים, מעקב אירועים והעברות רכב ומידע על התראות הקצבה ושווי שימוש הרלוונטיים לרכב אחד בלבד.

הגברת המעורבות של הנהג מחזקת את תחושת האחריות שלו, מיידעת אותו על עצם הבקרה ומחייבת אותו לחסכון.

בארגונים מסוימים אף הגדילו לעשות והוסיפו למשכורת של הנהג בונוס בסכום של מחצית החיסכון שהוא השיג עקב אי ניצול ההקצבה עד תומה.


ברוכים הבאים לאיתם מערכות

איתם מתגאה ב- 37 שנות יצירה ושרות לשוק הרכב וההובלה בארץ צוות התמיכה המקצועי ופתרונות התוכנה מחזית הטכנולוגיה, מביאים למאות לקוחות מרוצים פתרונות מושלמים לניהול כולל של כל צרכי המידע בענף הרכב.

מאמרים אחרונים